top of page

Хранителна фотография: Редакционна

Закуската

Снимка на храна за ресторантско меню и плакати за стени на ресторанта. Идеята беше да се разкрият цветовете и стилът на закуската в американски стил.

Клиент /

Кухненският бокс

Роля /

Art Direction

Фотография

Агенция /

ThePenToolDesignInc.

Година /

2018 г.

bottom of page