top of page

Идентичност на марката

НПО

Създаване на ефективно лого и идентичност на марката за НПО със седалище в Делхи. Основната им цел беше да се съсредоточи върху чувствителната страна; това са равни права, възможности и зачитане на третия пол.

Клиент /

ИЗДИГАМ СЕ

Роля /

Дизайн на лого и идентичност на марката

Агенция /

ThePenToolDesignInc.

Година /

2017 г.

bottom of page